HomeAppsBusiness
  • SLUZBEN VESNIK APK SLUZBEN VESNIK APK screenshot thumbnail 1 SLUZBEN VESNIK APK screenshot thumbnail 2 SLUZBEN VESNIK APK screenshot thumbnail 3

The description of SLUZBEN VESNIK

  • Current version: 1.0
  • Requires android: 4.3
  • Date published: Jun 12, 2019
  • Content rating: Everyone
  • Installs: 10 - 50
Основна дејност на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје е објавувањето на законите, другите прописи и акти во “Службен весник на Република Северна Македонија“, како и издавањето на службеното гласило “Службен весник на Република Северна Македонија“, како дејност од јавен интерес.