• Current version: v3.0
  • Requires android: 4.1
  • Date published: Jun 26, 2019
  • Content rating: Everyone
  • Installs: 10 - 50
  • انواع شکیات APK انواع شکیات APK screenshot thumbnail 1 انواع شکیات APK screenshot thumbnail 2 انواع شکیات APK screenshot thumbnail 3 انواع شکیات APK screenshot thumbnail 4 انواع شکیات APK screenshot thumbnail 5

The description of انواع شکیات

شک هاى باطل
شک بعد از محل
شک بعد از اسلام
شک بعد از وقت
شک امام و مأموم
شک در نماز مستحبی
شک هاى صحیح
نماز احتیاط و سجده سهو
شکیات نماز به صورت تصویری
جدول کامل شکیات نماز
شک در تعداد سجده نماز واجب
شک در چیزی که محل ان گذشته است
شکیات وضو
شکیات غسل
شکیات روزه
و...